Yepyeni Web Sitemiz (www.YOLUMUZMENZIL.tr.gg)

ANASAYFA
MENZiL RESiMLERi
M.RASiT EROL (k.s)
ABDULBAKi EROL (k.s)
ESMA-ÜL HÜSNA
HZ.MUHAMMED'iN HAYATI
HZ.MUHAMMED'iN iSiMLERi
MEKKE VE MEDiNE'DEN RESiMLER
HZ.ALi (r.a) SÖZLER
KURAN-I KERiM'DEN
RABITA
HiMMET
TEVESSÜL VE VESiLE
TASAVVUF VE TÖVBE
EHL-i BEYT KiMDiR?
MANALI YAZILAR
iBRET-i ALEM
KISSADAN SÖZLER
SEMERKAND DERGiSi
MOSTAR DERGiSi
POZiTiF PAZARLAMA
RADYO 15
ZiYARETCi DEFTERi

       PEYGAMBER EFENDIMIZIN MUBAREK ISIMLERI

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ men ismuhu seyyidinâ. [Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Ey Allâh’ım! Aşağıda isimleri zikr edilen Efendimize salât ve selâm et ve onu mübârek kıl.]

1. Muhammedun (sas)

2. Mahmûdun (sas)

3. Ahmedu (sas)

4. Hâmidun (sas)

5. Kâsimun (sas)

6. Âkibun – Arkadan gelen (sas)

7. Hatemun – Mühür, Sonuncu (sas)

8. Mâhin (sas)

9. Dâin – Çağıran (sas)

10. Sirâcun – Işık kaynağı (sas)

11. Münîrun – Aydınlatan (sas)

12. Hâşirun – Toplayan (sas)

13. Mübeşşirun – Müjdeleyen (sas)

14. Nezîrun – Uyaran (sas)

15. Münzirun – Uyarması şiddetli (sas)

16. Rasûlun (sas)

17. Mürselun – Elçi (sas)

18. Nebiyyun (sas)

19. Mehdiyyun – Hidâyete ermiş (sas)

20. Muhtedin – Hidâyete kavuşmuş (sas)

21. Halîlun – Dost (sas)

22. Habîbun – Sevgili (sas)

23. Tabîbun – Derde devâ (sas)

24. Tâhâ (sas)

25. Yâsîn (sas)

26. Mustafâ – Seçilmiş (sas)

27. Müctebâ – Tercih edilmiş (sas)

28. Mürtezâ – Kendisinden hoşnut olunan (sas)

29. Nûrun Mübîn – Apaçık nûr (sas)

30. Burhânun – Açık delil (sas)

31. Nâsırun – Yardımcı (sas)

32. Kâimun (sas)

33. Hâfizun – Koruyucu (sas)

34. Şâhidun (sas)

35. Şehîdun (sas)

36. Âdilun (sas)

37. Âlimun (sas)

38. Halîmun (sas)

39. Safiyyun – Temiz, Pâk (sas)

40. Huccetun – Delil (sas)

41. Beyânun (sas)

42. Mutîun – İtaatkâr (sas)

43. Mezkûrun – Adı geçen, Anılan (sas)

44. Vâizun (sas)

45. Sâhibun – Arkadaş (sas)

46. Nâtikun – Konuşan (sas)

47. Sâdikun – Doğru, Bağlı (sas)

48. Musaddikun – Tasdik eden (sas)

49. Muzafferun (sas)

50. Mekkiyyun – Mekke’li (sas)

51. Medeniyyun – Medîne’li (sas)

52. Ebtâhiyyun – Ebtah kabilesinden (sas)

53. Kureyşiyyun – Kureyş’li (sas)

54. Arabiyyun – Arap (sas)

55. Hâşimiyyun – Hâşim soyundan (sas)

56. Azîzun (sas)

57. Harîsun – Çok bağlı ve düşkün (sas)

58. Raûfun – Acıma duyan, Yumuşak (sas)

59. Rahîmun (sas)

60. Cevâdun – Cömert (sas)

61. Ganiyyun – Zengin, Muhtaç değil (sas)

62. Fettâhun – Açan (sas)

63. Alîmun (sas)

64. Münîbun – Yönelen (sas)

65. Hatîbun (sas)

66. Fasîhun – Net konuşan (sas)

67. Reşîdun (sas)

68. Tâhirun (sas)

69. Mutahharun (sas)

70. İmâmun – Önder (sas)

71. Emîrun – Kumandan (sas)

72. Mütevessitun – Orta yolu tutan (sas)

73. Sâbikun – Geçen (sas)

74. Muktesidun – İktisatlı (sas)

75. Evvelun (sas)

76. Âhirun (sas)

77. Zâhirun (sas)

78. Bâtınun (sas)

79. Şâfiun – Şefaat eden (sas)

80. Müşeffeun – Şefaat edilen (sas)

81. Hâdin – Hidayete kavuşturan (sas)

82. Muhallilun – Çözen, Ayıran (sas)

83. Muharrimun – Haram kılan (sas)

84. Âmirun – Emreden (sas)

85. Nâhin – Meneden, Yasaklayan (sas)

86. Hakîmun (sas)

87. Karîbun – Yakın (sas)

88. Şâkirun (sas)

89. Şekûrun – Çok şükreden (sas)

90. Sabûrun – Çok sabırlı (sas)

91. Rakîbun – Gözeten (sas)

92. Müzzemmilun – Örtünen (sas)

93. Müddessirun – Örtüye bürünen (sas)

94. Muallâ – Yüce (sas)

95. Müzekkâ – Temizlenmiş (sas)

96. Müşfikun – Şefkatli (sas)

97. Muhsinun – İhsan eden (sas)

98. Mütemmimun – Tamamlayan (sas)

-MÜMİN ALKAN'S WEB SİTELERİ-
MENZİL KÖYÜ SİTEMİZ : www.muminalkan.tr.cx
GALATASARAY SİTEMİZ : www.muminalkan.tr.gs
     UŞHUM KÖYÜ SİTEMİZ : www.ushum.tr.cx

MENZiL KÖYÜ
menzil.jpg

-HAFTANIN SÖZÜ-

'Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan ve kötülük gördüğünde de eksilmeyendir.'

-Yahya bin Muaf (r.a)-

  
__________________

   -MENZİL RESİMLERİ-
 
 
 
 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 

      -MENZİL RESİMLERİ-
 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 
 

 -MENZİL RESİMLERİ-
 
 
 
 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 

bhhah0ansu2p0nqsa3xlpg.jpg

Site Tasarımı:MÜMİN ALKAN 

İlahi