Yepyeni Web Sitemiz (www.YOLUMUZMENZIL.tr.gg)

ANASAYFA
MENZiL RESiMLERi
M.RASiT EROL (k.s)
ABDULBAKi EROL (k.s)
ESMA-ÜL HÜSNA
HZ.MUHAMMED'iN HAYATI
HZ.MUHAMMED'iN iSiMLERi
MEKKE VE MEDiNE'DEN RESiMLER
HZ.ALi (r.a) SÖZLER
KURAN-I KERiM'DEN
RABITA
HiMMET
TEVESSÜL VE VESiLE
TASAVVUF VE TÖVBE
EHL-i BEYT KiMDiR?
MANALI YAZILAR
iBRET-i ALEM
KISSADAN SÖZLER
SEMERKAND DERGiSi
MOSTAR DERGiSi
POZiTiF PAZARLAMA
RADYO 15
ZiYARETCi DEFTERi

Düşüncenin Temeli
Önce şu soru gelir: Var olmak konusunda ne düşünüyorsun, nasıl bir inanca sahipsin? Bu soruya “demokrasi, laiklik, çağdaşlık” gibi kelimeleri telaffuz ederek cevap verilemez. Bu soru düşüncenin temelidir. Bütün düşünce akımları, önce bu merhaleyi kendilerine göre bir çözüme bağlamak imtihanıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu yok ise, düşünce de yoktur, düşünür de; sadece, hiçlik ve komiklik vardır... {Ahmed Selim}

İslam ve Müslüman
Kainata nizam veren Allah, şu cennet gibi dünyayı başımıza cehennem etmememiz için İslam nizamını göndermiş. İslam nizamı da ancak sırat-ı müstakimde yaşayanlarda görülür, her müslümanda değil... {Hekimoğlu İsmail}

Sevgisini Yitirme Korkusu
Bazıları “Ben Allah’ı severim; O’ndan korkmam!” der. Bilmez ki, korku, sevginin ta merkezine yerleştirilmiştir. Sevgi korkunçtur. Dağın tepesini seven, uçurumundan nasıl korkmaz!.. {Necib Fazıl}

Her Olay Hikmetlidir
Olaylar hep ilahi irade ile cereyan eder, Rabbani hikmetler içinde vuku bulur. Basireti bağlı olmayanlar bunu bilir, hikmet tarafına bakar, ilahi maksadı arayıp bulur. Kainatta zararlı ve kötü hiçbir olay yoktur aslında. Yeter ki, bizler olayın hikmetini bulalım, ilahi maslahatına vakıf olalım... {Ahmed Şahin}

Böl ve Yut!..
Milliyetçilik olgusunu kendi bünyesinden ziyade ülkeleri bölüp zayıflatmakta kullanan Batılı, böylece yemini daha kolay yemektedir. Arapları “Ümmet”ten koparıp “Arap Birliği” sevdası ile Osmanlı’yı yıkan ingilizlerdir... Pantürkizm ve Baas Arap milliyetçiliği hıristiyan eseridir... {Roger Garaudy}

Dilin Doğuşu
Allah ilk insan ve elçi Hz.Adem’e eşyanın isimlerini ve mahiyetlerini öğretti; o da ailesine öğretti. Ateist dilciler {Linguist}; “insanlar konuşmasını nasıl öğrendi?” sorusunu hala cevaplayamamaktadır. Hz.Adem’i kabul etmedikçe de bu sorunun cevabını veremeyeceklerdir. Zira, kesinlikle bilinmektedir ki, bir çocuk, başka birinden duymadıkça, yani bir öğretmeni olmadıkça, kendi kendisine konuşmayı öğrenememektedir. Sağır doğan bir çocuk, dili sağlam da olsa konuşmayı becerememektedir. Aynı şekilde, insanlardan tecrit edilen veya vahşi tabiata terkedilen çocuklar da, asla konuşmasını öğrenememektedir... {Dr. Sami Seren}

İrtica Denen Meçhul!
İrtica, cehalete rücu demektir, cahiliyye karanlığına dönmektir. Zulmete batmaktır. Bu asli manasıyla, irtica ile terör arasındaki münasebet, zulümle zulmet arasındaki münasebet gibidir. Çünkü terör-tedhiş, zulmün bir çeşididir. İslam; bunların ilacıdır, çaresidir, yok edicisidir. Kim neden bahsediyor? Nasıl bir oyun oynanmak isteniyor? İnsan aklı, karanlık ile aydınlığı ters yüz edecek kadar çürüdü mü? Zulümle adaleti, hakkaniyeti birbirine karıştıracak kadar mantarlaştı mı?.. {Ahmed Selim}

Felsefe
İlk insan kendine ve çevresine baktığı zaman “nasıl” mı demiştir, “niçin” mi? Elçiler bu soruya “niçin” demiştir diye yanıt veriyorlar. Niçin sorusunu gördüğümüz her yerde, dini var kabul etmek zorundayız. Hangi din olursa olsun, ne biçim ve kalitede olursa olsun bu böyledir.
Felsefe, niçin sorusuna, dinin ikinci dereceye ittiği bir güçle yanıt verme çabasının ürünüdür. Ancak bu çabanın başarıya ulaştığını kabul edecek durumda değiliz; akıl, yürek ve sezgiye yenilmiş görünüyor. Yirminci yüzyil bu yenilginin reddedilmez bir tanığı oldu {Peyami Safa}

İnanç İle İnanan Farkı
Bir doktorun hatası tüm tıb ilmine yüklenemeyeceği gibi, bir kişinin veya ülkenin hatası da benim hak inancıma gölge düşüremez; sağlam düşünceli kafalar bu yanılgıya düşmemeli... (İslam, hiçbir biçimde zulmetmemenin adıdır...)

Gelişim {Yeni Buluşlar} Üzerine
Allah’ın izni olmadan bunlar gerçekleşemez... İçi, görünür ve gizli düzeneklerle donatılmış bir evi gezen kişinin yapacağı buluşlar, evi döşeyen ya da döşeten kişiden gizli değildir... Sayılar belli olduğuna göre, onlarla yapılabilecek işlemlerle elde edilebilecek sonuçlar da bellidir... Yeni buluşların bireyi Tanrılaştırması gibi bir durum sözkonusu değildir ve olamaz...

Rastlantı Mı?
Eğer evren rastlantı ile oluşmuşsa, bugünkü varlığını da rastlantılarla sürdürüyor olmalıdır; oysa evrende, en küçük birimlerinden en büyük birimlerine varıncaya kadar, eşsiz bir düzen gözlenmektedir... Rastlantı ise başıboşluğun, düzensizliğin, çeşitsizliğin, yasasızlığın adıdır...

Hayatın Kaynağı
Yeryüzünün oluşumunda, hayatın kendiliğinden ortaya çıkabilmesi için gerekli koşullar bulunmuyordu ancak günümüzde birileri deney yöntemleriyle hayatı elde etmeye çalışmaktadırlar; bu gerçekleşse bile ortada bir deneyci, açıkçası bilinç taşıyan bir varlık bulunacaktır, kendiliğinden oluş sözkonusu değildir... Gerçekten de böyle bir sonuç yalnızca Tanrı’nın varlığını kanıtlar, yokluğunu değil!.. Yine deney ortamında yaşamın elde edilememesi de aynı kapıya çıkar; bir Tanrı’dır ki olanaksızı mümkün kılmıştır...

Nasıl Uyandırmalı?
Yüce Allah’ın sonsuz bağışına karşın günah işlemekte diretenleri uyandırmak için, onlara bir büyüğün, “Sana iyilik edene bile kötülük ediyorsun. Kötülük edene nasıl iyilik edebilirsin?” sözünü anımsatmalıdır...

Ruh Bedenden Ayrılınca
Ruh bir “varlık”tır ve inançsızlara göre “var yok olmaz”; bu durumda ölüm sonrası ikinci diriliş nasıl inkar edilebilir? Ruh bedenden ayrıldıktan sonra, yolculuğunu devam ettirecektir adalet meydanına!.. Benzer biçimde ölüm bir varlık olunca, ölen nasıl yokluğa gidebilir? Birazcık düşünmek gerçeği kavramak için yeterli ama “düşünen mi var?”..

Din Korkuya Mı Dayanır?
Hayır, din korkuya dayanmaz, tersine sevgiye dayanır; Kur'an’da “müminlerin Allah’ı, Allah’ın da müminleri sevdiği” belirtilir... Din, olsa olsa korkutucu gerçeği dile getirir; örneğin, elini sobaya uzatmasının kişinin elini yakacak olması gibi... Öte yandan din, korkuda da birliğin {tevhid} esas olduğunu dile getirir; örneğin, eğer korkarak belli bir davranışa yöneliyorsanız yaratıkların herhangi birisinden, evet, onların etkisinden değil, yalnız Allah’ın adaletinden korkun, başkalarından korkarak O’nun buyruklarına karşı gelmeyin!..
İçimizdeki Ölçü
İşte bu konuda herkesin kolayca uygulayabileceği çok güzel bir ölçü; bir işi yaparken eğer o halde Allah’a kavuşmak sizi korkutmuyorsa, tersine istek duyuruyorsa o iş iyidir, o işe dört elle sarılınız... Eğer yaptığınız iş sırasında Allah’a kavuşmaktan ürküntü duyuyorsanız, o iş kötüdür, o işi hemen bırakınız...

Özgürlük Nedir?
“Ben su istemem, güneş hiç olmasın, toprağı da alın” diyen bir tohum nasıl özgür olabilir? Tersine, bulunduğu karanlıkta, güneş ışığından uzak kalacaktır; böylesi ise özgürlük adına tutsaklıktır, ne kadar acı!.. Oysa bizim özümüz su ile toprağın karışımından oluşmuştur; toprak kadar verimli, su kadar yaşam dolu olmalıyız, bu ise başıboşlukla ulaşılamayacak bir üstünlüktür...

Aklın Yolu
Ben Allah’ın varlığına inanıyorum, inancı kaçınılmaz bir gerçek olarak görüyorum... İnançsızlığı ise düşüncesizliğe bağlıyorum ve bilerek kavuştuğum inancımı “akıl imanı, iman şükrü, şükür ibadeti gerektirir” biçiminde özetliyorum; bu yazdıklarımda da bir yanlışlık göremiyorum...

Büyük Buluşları Olanlar Cennetlik Midir?
İnkar büyük bir zulümdür ve bu zulmü yapan kişi, “Ben şu, şu buluşlarda bulundum, şu iyilikleri yaptım” diyerek kendisini haklı çıkaramaz... Evet, bir devlet başkanı da olsa, sıradan bir vatandaş da olsa suçlu suçludur, konumunun onu temize çıkarması düşünülemez ancak, herkes yaptığının karşılığını alacaktır, bu da unutulmamalıdır...

Ak ile Kara
Hz.Mevlana sakalları ağarmış bir papaza;
“Siz mi yaşlısınız, sakalınız mı?” diye sormuş. Papaz biraz düşündükten sonra “Ben daha yaşlıyım” demiş... Bunun üzerine Hz.Mevlana;
“Yazık” diye karşılık vermiş; “Çok yazık... Sizden küçük olan sakalınız ağarmış ama siz hala karanlıklardasınız”

Develerin Yeri
İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye bir adam gelerek; “Ya İmam, demiş; namazda aklıma hep sahip olduğum servet geliyor, develerimi hayal ediyorum. Siz daha çoğuna sahip olduğunuz halde ibadet zevkini nasıl bulabiliyorsunuz?”
O yüce müslüman, şu yanıtı vermiş; “Ben develerimi ahıra bağlarım, kalbime değil!..”

Düşünmek Gerek
İbrahim Bin Edhem’e, “Niçin çok düşünüyorsun?” diye sorduklarında; “Düşünmek, aklın sadakasıdır” buyurmuştur...

Gözünü Nasıl Sakınmalı?
“Gözümü yabancı kadınlara bakmaktan nasıl koruyabilirim?” diye soran birisine, Cünayd-i Bağdadi şu öğütte bulunmuştur; “yabancı kadını gördüğün zaman, Allahü Teala’nın seni, senin o kadını görmenden daha iyi gördüğünü hatırla...”

Görmesini Bilmek
İmam-ı Şafii Hazretlerine,
- Allah’ın varlığına delilin nedir?, demişler;
- Dut yaprağıdır, diye yanıtlamış ve eklemiş;
- Çünkü aynı yaprakları koyun yer süt yapar, geyik yer misk yapar, arı yer bal yapar, tırtıl yer ipek yapar; tadı, rengi, kokusu ve maddesi bir olan şeyden bu kadar farklı güzellikleri yaratmak, ancak Allah’a özgüdür...

Ahirete Açılan Pencere
“Kişilerde dünyaya kök salacağına, ölmeyeceğine dair umutlar vardır. Bu umutlar yeşerir durur. Bu umutlar bile insanın yok olmayacağının işaretidir. Ölüm yok oluş değildir. Ölüm bir kapıdan girip, bir başka ebedi dünyaya geçmektir” Gürbüz Azak

"Fikir Hürriyeti"
Akıl, hürriyet içinde doğruyu bulacak bir yapıda yaratılmıştır. İnsan sadece aklıyla bile sorumludur... Ben hürriyetten niçin korkayım? İnançtan ve samimiyetten mahrum olmayan düşünce sahipleri hürriyetten niye korksun?
Bir fikre hürriyet vermek, ne onun doğruluğunu tasdik etmektir, ne de iktidar olmasını kabullenmektir. Kararı, hür iradeye sahip milletin hür idraki verecek değil mi?
Fikir hürriyetinin anlaşılamaması, hürriyet fikrinin anlaşılamamasından doğuyor.

O, Allah’ın Elçisidir!..
“Nasıl olur da, okuma-yazma bilmeyen bir şahıs, edebi kıymet bakımından, bütün Arap Edebiyatının bir numaralı yazarı haline geldikten başka, o devirde hiçbir insanın bilemeyeceği bilimsel gerçekleri -hem de bu açıdan en ufak hatalı bir ifade bulunmaksızın- anlatabilir?..” Maurice Bucaille

Nuh Tufanı
“Kur'an’ın yer verdiği önemli olaylardan birisidir. Bu tufanda, elçilerine isyan eden bir kavim, her tarafı kuşatan sular altında kalarak cezalandırılmıştır. Aslını yitirmiş olan Tevrat’a göre bu tufan bütün insanlığı kuşatmıştır. Pekçok müslüman da bunu böyle zanneder. Oysa, Kur'an Hz.Nuh’u “Biz Nuh’u kavmine bir elçi olarak gönderdik” diye anlatır. Belli bir kavme gönderilmiş bir elçinin kavmine gelen tufanın, bütün insanlığı kuşatması etbette uygun değildir...” Şadi Eren

Mucize Nedir?..
“Mucize; heva ve heveslerine kapılarak İslam’ı inkar eden kimselerin, ahirette herhangi bir mazeret ileri sürmemeleri için bir vesiledir” Yusuf Kerimoğlu

İnkar Mümkün Mü?
“Allah’ı inkar edenin hali bana şunu hatırlatır; uçarken bir cama çarpan sinek görme hisleri ile dokunma hisleri arasındaki tezattan mantıki bir netice çıkaramaz. Saatlerce önüne çıkan fakat görmediği için inanmadığı bu duvarı aşmak için inatla çabalar” Lecomte Du Nouy

En Güzel Örnek
“Hiçbir insan, bu kadar az zaman içinde bu dünyada bu kadar muazzam ve payidar bir inkılap yapamazdı... Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ise modern tarihin en büyük şahsiyetlerini bile Muhammed’le kıyaslamaya kim cesaret edebilir?” Lamartine

Eskiyen Nedir?..
“İslam’ın dışında ne varsa eskimektedir; İslam’a top-tüfekle hücum edip İslam’ın eskidiğini iddia edenler, eskimeyeceğini iddia ettikleri ideolojilerini top-tüfekle koruyorlar...” Recep Şükrü Apuhan

Bitmeyen Zulüm
“Bir kız öğrenciyi, başını örttüğü için tahsil hakkından mahrum etmek; İstiklal Savaşı başlarında ve Maraş’ta düşmanlar tarafından başörtüsü çekilip düşürüldüğü için başlayan milli şahlanışın ruhuna tükürmektir” Necib Fazıl

Dinsizlik De Bir Dindir
“Dini reddeden maddeciler, mutlaka bir başka şeyi dinleştirmişlerdir. “Tabiat” dini, “toplum” dini, “insanlık” dini, “akıl” dini, “ilim” dini, “teknoloji” dini, “sanayileşme” dini, “pozitivizm” dini, “marksizm” dini... Saymakla bitmez. O boşluk dolacak! Hakikisi ile dolduramamışsan sahtesiyle dolduracaksın!..” Ahmed Selim

İnsan Olmak ve Yeniden Diriliş
Mülkünde yaşadığı halde mülkün sahibini tanımayan, verdiği bedenle ayakta durduğu halde onu vereni inkar eden, sayısız nimetlerle ömrünü sürdürdüğü halde bu nimetleri verenin emirlerine uymamakta direnen insan, hayvandan daha aşağı değil midir?..
Bir makineyi hiç yoktan modelsiz, örneksiz yapan bir usta, o makineyi parçalara ayırdıktan sonra onları yeniden niçin toplayamasın? İkinci dirilişini inkar eden bir kimseye Kur'an cevap verirken birinci yaratılışını hatırlatmaktadır... {Şaban Döğen}

Yüce Allah Adil’dir
İnsanda bile adalet arayışı, anlayışı ve olgusu varken Tanrı nasıl bu yetkinlik sıfatından yoksun olabilir? Hiç kuşkusuz ki adalet ahireti gerektirir; herkes yaptığının karşılığını almalıdır, yoksa adaletsizlik ortaya çıkar ki, Tanrı bu tür bir eksiklikten uzaktır...

Dine Olan İhtiyaç
Madde gelişebilir, gelişiyor da!.. Peki maneviyat? Demek ki maddiyat geliştikçe maneviyata olan ihtiyaç artmaktadır; bu durumda kim dine "gereksiz" diyebilir? Hiç saksıda çınar yetişir mi? Mantık, nerelerdesin?!

Mucize İnkar Edilemez
Mucizelerin bilim yasalarıyla açıklanamaması, onların yokluğu anlamına gelmez; tıpkı görmemenin olmamaya delil getirilememesi gibi!.. Tıpkı tarikat veya medyumluk gösterileri gibi!.. Kaldı ki herşey bir mucizedir; bir kuşun uçması kadar bir kedinin uçamaması da mucizedir...

“Biz” Kavramı
Kur'an’ı yazıp da başkalarını kandırmayı düşünen birisi “Biz” sözcüğünü kullanmaz, bu kullanım farkedilemeyecek bir ayrıntı olmayıp çok belirgin bir özelliktir; dolayısı ile amaç Allah’ın yüceliğini belirtmektir, birden çok olduğunu değil!..

İyilik/Kötülük
İnsanların hepsi kötü olsa bile, “iyilik” değerini yitirir mi? Evet, insanların çoğu kötü diye, “iyilik” kötü müdür?.. Bu arada, evrim düşüncesi ırkçılığa hizmet etmiştir, buna bakarak neden evrimcileri hiç kimse eleştirmiyor?..

İlim, İmanı Arttırır...
“İlimlerle meşgul olmam, daha öncekine nisbetle imanımı çok çok sağlamlaştırdı. Şüphesiz, ilimler insanın kainatta Allah'ın kudret ve celalini görmeye yardım ediyor. İnsan kendi araştırma sahasında yeni bir şey keşfettiği zaman Allah’a imanı artıyor” Dr.Albert Makomp Winsthis

Kader
Buraya, “siz bu yazıyı okuyacaksınız” diye bir yazı yazıyorum... Şimdi sizin bu yazıyı okumanız benim yazım nedeniyle midir? Hiç kuşkusuz ki bu sorunun yanıtı olumsuzdur, öyleyse bu konuda çokça düşünmeye hiç gerek yok... Ben sizin okuyacağınızı bildiğim için yukarıdaki sözü yazdım, yoksa ben yazdığım için siz okumuyorsunuz, isteseniz okumayabilirdiniz..

Nizam
Kainata nizam veren, bu nizamı asırlardır devam ettiren Allah, İslam nizamını göndermis. Demek ki, kainat devam ettikçe, İslamiyet de devam edecektir. Eğer, dikkatle bakılırsa, herşeyin nizam içinde olduğu görülür. Herşey nizam içindeyken insan, nasıl başıboş kalabilir?.. {Hekimoğlu İsmail}

Aklın Sınırı
Ahiretin, cennet ve cehennemin varlığı yokluğu mevzularında “pozitif” düşünce daima “Ben varlığını kati olarak idrak ve isbat edemediğim şeylere inanamam” demektedir. Amma “Ya varlığını isbat edemediğim şeylerin, aynı akli yollardan yokluğunu isbat edebiliyor musun?” sualine cevab verememektedir. Çünkü bu meseleler yalnız akılla çözülebilir şeyler değil. Tıpkı kayıkla feza yolculuğuna çıkılamayacağı gibi. Amma, aklın şüphelerini, yine akılla çürütmek mümkün. Bu da inanmış aklın vazifesi ve şerefi... {Ergun Göze}

Nötrino
Nötrinonun kendisi ne kadar küçük de olsa, dile getirdiği gerçek herşeyden büyüktür. Çünkü kendisini yaratanın sıfatlarından bir sıfatı anlatır herşeyi delip geçişiyle... Ve bir minik yaratığına koca dünyayı şeffaf bir perde yapanın nazarından hiçbirşeyin saklanamayacağını dile getirir sessizce ve görünmeksizin... {Ümit Şimşek}

Müslüman Ama Nasıl?
Neden, Alak Suresi inzal buyurulduğunda tek Müslüman olan Peygamberimiz, büyük bir başarıya gidip, kısa zamanda dünyanın süper gücü olurken, bir milyar Müslüman aynı şeyi yapamıyor? Demek ki İslami anlayışımızı yeniden ele almamız gerekir. Çünkü; tarih şahittir ki, İslamiyeti yaşayan Müslümanlar her zaman üstün olmuşlar... {Hekimoğlu İsmail}

O’nu Görebilmek
Gagarin fezaya çıkınca “Çıktım ama Allah’ı göremedim” demişti ve “Eğer kapsülden dışarı çıksaydın Allah’ı hemence görürdün” cevabını almıştı. Sonra da fezada Allah’ı bulamadığını söyleyen Gagarin uçağıyla yere çakıldı, ve gördü... {Ergun Göze}

Hiç Düşünüyor Muyuz?

“Ayette; « Allah onların ne yaptıklarını görmektedir » buyuruldu. Yüce Allah her şeyi gördüğü halde, insanlar çirkin işleri yaparlar. Aşağı bir kimsenin bile bu işlerini gördüğünü bilseler, vazgeçerek yapmazlar. Bu kimseler ya Hakk’ın görmesine inanmıyorlar, yahud O’nun görmesine kıymet vermiyorlar. İmanı olana her ikisi de yakışmaz” İmam-ı Rabbani

Allah Nerede?
Bir veliye gitmişler; “Allah kainatın neresinde?” diye sormuşlar. Allah’ın kainatı iradesi ile kapladığını çok iyi bilen veli hikmet dolu sözü ile sormuş; “Senin adın bedeninin neresinde?” Anlayan için yeterli soru ve cevap!..

Kainatın Hakimi?
Bir Dehri {materyalist} oniki yaşındaki bir çocuğa sormuş; “madem ki kainatın hakimi Allah’tır, o halde dünyada niçin bu kadar kavga var?” Çocuk cevap vermiş; “O kavgalar Allah’ın hakimliğini red edenler yüzünden çıkıyor... Allah’ın istediği gibi yaşamayanlar, kendilerini sahte hakime bıraktıklarından dünya kaynıyor...”

Büyümüş Küçükler
Öğretmen öğrencilerinin aklını karıştırmak için; “Çocuklar” demiş, “Allah hepimizin cennete gitmesini istediği halde, neden bizi dünyaya göndermiş?” Çocuklardan biri, soruya karşılık vermiş; “Öğretmenim, şüphesiz ki siz bizim sınıfı geçmemizi istiyorsunuz. O halde neden hepimize birer 10 vermeyip imtihan ediyorsunuz?..”

Nasıl Davranmalıyız?
Bir  işin  İslam’a  göre  doğru ve uygun olabilmesi için niyetin de, amelin de doğru  olması  gerekir, iyi  niyetle  kötü  davranışlarda  bulunmak yanlıştır; açıkçası, doğru düşünüş, doğru iş, bir başkası değil!..
Biz Kimiz
Son devrin büyük İslam alimlerinden Abdülhakim Arvasi’ye; “Efendim, dua ediniz de Muhammed ümmeti kurtulsun” dediklerinde, şu karşılığı vermiş; “Siz bana Muhammed ümmetini gösterin, ben size çoktan kurtulduğunu haber vereyim!”

Ölüm Kavuşmaktır
Bir Allah dostu, kendisinin ruhunu almaya gelen ölüm meleğine; “Hiç dostun dostunu öldürdüğünü gördün mü?” diye sormuş. Yüce Allah şu yanıtı iletmiş; “Hiç dostun dostuna kavuşmayı çirkin gördüğünü duydun mu?” Bunun üzerine o Allah dostu, “Şimdi canımı al” diyerek gönül rahatlığıyla ruhunu teslim etmiş...

Nasıl Toplar?
Hz.Ali’ye “Allah bunca kullarını bir anda nasıl sorguya çekecek?” diye sorulduğunda şöyle buyurmuştur; onların hepsinin rızkını nasıl veriyorsa öyle...

Topraktan Yaratılana Büyüklenmek Yakışır Mı?
Hz.Ali, kendisinde kibir hali bulunan bir gence şöyle buyurmuştur; ey genç, her zaman mütevazi ol. Topraktan gelen insanın, toprak üstünde böbürlenip kibirlenmesi uygun olmaz...

Büyüklenmek İnsana Yakışmaz
Kendini büyük görenler için ne dersiniz? sorusuna Ahnef Bin Kays şöyle yanıt vermiştir; idrar yolundan akıp gelen insan, nasıl kibirli olur, şaşıyorum!..

Yerin içinde ve üzerinde çok olan nedir?
“Yer içinde çok olan ölülerin pişmanlıkları, yer üzerinde insanların hırs ve tamahı...” Behlül

Mezar Taşına Yazılması Gereken?
Kendisine; “Oğlum vefat etti, mezar taşına ne yazayım?” diye soran birisine Behlül hazretleri şöyle yanıt vermiştir;
-Dün altımda olan çimenler bugün üstümde yeşerdi. Ey yolcu, bil ki şu toprak, günahlardan başka herşeyi örtmektedir...
Ders alabilene ne mutlu!..

Nasihatlerin Özü
İbrahim Edhem hazretleri buyurdu ki; günah yapacağın zaman, Allahü Teala’nın rızkını yeme! Rızkını yiyip de, O’na isyan etmek, doğru olur mu? O’na asi olmak istersen, O’nun mülkünden çık! Mülkünde olup da, O’na isyan etmek, uygun olur mu? O’na isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah yapma! Görmediği bir yerde yap! O’nun mülkünde olup, rızkını yiyip, gördüğü yerde günah yapmak, uygun değildir...

Beş vakit namaz, insanı bıktırmaz mı?
Günde binlerce defa nefes alıyoruz. Her günde üç öğün yemek yiyoruz. Midemizi doyurmaktan bıkıyor muyuz? Niye midemizi doyurmaktan bıkmazken, ruhumuzu doyurmaktan bıkalım? Niye dünyanın alışverişini yapmaktan zevk duyalım da, ahiretin alışverişini yapmaktan zevk duymayalım?.. {Hekimoğlu İsmail}

Üç Gerçek
“Hz.Muhammed’in dini Kur'an-ı Kerim’dır; fikre birlik, hayata istikamet vermiştir; zamanın sosyal yaralarını faizi yasaklayarak ve zekatı emretmekle tedavi eder...” {Bediüzzaman}
Ahlağın Kaynağı
Ahlak da din gibi eskiden beri varolan bir olgudur, toplumların ahlaki yapısı dinleri ile bütünleşmiş durumdadır; demek ki ahlağın kaynağı dindir... Dine dayanmayan ahlaki öğretilerin ise yaşaması mümkün olmamıştır... Kaldı ki belli inançları bulunmayan kişilerden ahlaklı olmalarını beklemek hem gülünçtür, hem de yaşanmış ve yaşanan gerçeklere aykırıdır!..

Kader
“Allah seni yaratır da ne yapacağını bilmez mi?” İşte kader!.. Allah’ın yarattığı dünyada O’nun irade ve tasarrufu dışında ne olabilir? “Allah bu işe karışmaz!” tarzında tekerlemelerden de abes ne gösterilebilir? Allah’ı sınırlayanlar “Allah” derken O’na inanmayanlardır... {Necib Fazıl}

Bir Bilene Danışmalı
İstişare, kelime olarak, arıdan bal almak demektir. Bal ise adeta şifa ile aynı manaya gelir. Demek ki istişare, ferdi, ailevi ve içtimai bütün dertlere şifa getirir. Bunun şahidi ise bütün bir tarihtir... {Şemseddin Nuri}

İbadetlerimizin sevabını bağışlayınca azalma olmaz mı?
Olmaz; mesela şu anda odamızda bir tek lamba var. Birimize verdiği ışık, diğerinin payına düşeni azaltıyor mu? Bu lambadan bir kişi veya on kişi faydalanmış farkeder mi?.. {Hekimoğlu İsmail}

Kardeşlik Anlayışı
Kardeşlik anlayışımızı anlatan Hz.Muhammed "sav" şöyle buyuruyor; “Sizden biriniz bir mümin kardeşine silahıyla işaret etmesin!” Evet, silahıyla işaret etmesin. Çünkü mümine silahını işaret etmek için çevirmek bile tüyler ürpertici bir görünüş... {Ahmed Şahin}

Çözüm Nedir
Bazı kimseler piyasanın pahalandığını anlattıklarında İbrahim Ethem hiç istifini bozmadan teklifte bulunur;
- Bizim elimizde değil mi, hemen ucuzlatalım!
- Nasıl? dediler. Açıkladı;
- Almayarak, bir müddetçik nefsimize hakim olarak
Ayrıca şunu da ekledi;
- Unutmayınız, her pahalılıkta ben kazanırım... Çünkü almam, param bana kalır...

Ölen Kim?
Bazı kişilerin inkar ettikleri, haşa, bizzat “Yaradan” değil, “tanrı” diye vehmettiği tasavvurlardır. Yani, insanoğlu, “putları” kıra kıra Allah’a doğru akmaktadır. Alman filozofu Neitsche “Tanrı öldü; artık Tanrı Dianizos benim!..” diye sayıklarken, kimbilir hangi “putu” yıkıyordu?.. {Emin Arık}

Kader
"Yazı yazan adam, türkü söylemeye başlarsa kader değişmez. Anlarız ki, onun kaderinde önce yazı yazmak, sonra da "işte kaderimi değiştiriyorum" deyip, türkü söylemek varmış. Eylemler başkalaşır, ama kaderden ne bir mana silinir, ne de başka bir mana yazılır. Bir ağacı gösteren ayna yer değiştirmekle, ağaç da yer değiştirmez ki!" Ömer Sevinçgül

Hürriyet!
"Hürriyeti yanlış anlayan bir dünyadayız. İnsan hür doğmaz. Eğer nefsi ile mücadeleye başlayan bir irade destanının kahramanı değilse; eğer, kendi ihtiraslarına hakimiyetten başlayan bir hürleşmeye doğru yol almıyorsa; eğer hürriyeti şahsiyetiyle beraber gelişmiyorsa; insan, en hür nizam içinde bile hür değildir... Hürriyet fikri değil; fikir, hürriyeti doğurur. Hürriyete talib olmadan önce ona layık olmak lazımdır" Peyami Safa

İnsan
İnsanın ruhu vardır, aklı vardır, şahsiyeti vardır; iradesi vardır. Bedenimizle - maddemizle hiçbir şey değiliz. İnsan, inançlarıyla, düşünceleriyle insandır, onun dışında; insanla hayvan arasında fark yoktur. Doğar, yer-içer, barınır, toprak olur. Ruhi yönü olmayan ilgiler, behimidir. Gelişmiş insan odur ki; her ilgilerine şu veya bu ölçüde, ruhi bir mana kazandırmıştır. Öyle bir insan, yürüyüşüne bile şahsiyetini aksettiren insandır... {Ahmed Selim}

Kim Yarattı?
Öncelik ve sonralık, zamanın olduğu durumlar için değerlendirilebilir... Halbuki zamanı Yaratan Allah’tır ve Allah için öncelik, sonralık yoktur. Dolayısıyla ondan önce ne vardı, O nasıl oldu gibi sorular anlamsızdır.
Ayrıca herşeyin bir nedeni vardır şeklinde ifade edilen nedensellik kuralını yaratan da Allah’tır.
Öyleyse bu kural yaratıcısından önce var olamaz. Bu durumda Allah’ın nedenini sormak anlamsız olur. Allah yaratılmamıştır. O ezelidir, ebedidir, varlığı kendindendir... {Din Bu 1, 2 ve 3’e Cevap}
Kölelik
Batı'nın eski-yeni, tatbikatında yer alan haliyle kölelik İslam'da asla var olmamıştır. İslam, köleliği öyle muhteva şartlarına bağlamıştır ki; kölelik önce "adı var kendi yok" bir hale gelmiş ve gösterilen tekamül istikametinde bilahare şeklen de ortadan kalkmıştır. Yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek, kardeş bileceksin ve onu azad etmekle en büyük sevaplardan birine nail olacaksın... Halbuki Batı, literatüründe köleliği reddettiği halde, onu modern usullerle öylesine müesseseleştirmiştir ki; kölelik adı yok ama kendisi cahiliyye çağlarından da beter haliyle heryerde var olan bir hayat tarzı şeklini almıştır. O hayat tarzında herkes köledir. Ya nefsinin kölesi, ya birbirinin; ya da hem kalbi hem harici sebeplerin... Batı'nın hürriyetçiliği, aleni bir kölelikler çeşitlenmesidir… {Ahmed Selim}

Görmek ve İnanmak
Aslında Allah’ı da görüyoruz. Ama O’nu gören gözümüz, akıl gözümüzdür. Nasıl, bir elmanın tadını dilimizle, bir gülün kokusunu burnumuzla, bir kuşun cıvıltısını kulağımızla duyarsak; Allah’ın varlığını da “akıl gözümüz”le anlayabiliriz... Aslında bütün manevi varlıklar görülmez!.. {Vehbi Vakkasoğlu}

Ruh Üzerine
Kur'an'da ruhun mahiyeti hakkında çok şeyler öğrenmeye çalışmamızın yanlışlığı belirtiliyor. Hikmeti aşikardır. Bilinemeyecekleri öğrenmeye çalışırsan, bilmen gerekenleri de öğrenemez hale gelirsin!.. {Ahmed Selim}

Mantık Çıkmazı!
Materyalizm, üretim araçlarının insanı çiftçi, berber, mühendis.. olmaya ittiği gibi saçma diyebileceğimiz bir “teori” ortaya atabilmiştir. Bu durumda, ilk insanların “balıkçı ve avcı” olduklarını müdafaa eden diyalektik materyalizm, ilk insanların av ve balıkçılık aletlerini nasıl yaptığı sorusuna cevap verme problemiyle karşı karşıya kalmakta ve kendisiyle tenakuza düşmektedir... {Ubeydullah Akyüz}

Marksizm
Marksizm; iktisadi materyalizm yani ekonomizmdir. Ama; ateş, ateşpereste rahmet etmez ki! O çok sevdikleri ekonomi, onları yerden yere vurdu!.. {Ahmed Selim}

Günümüz Yöneticilerinin Dikkatine!..
Fakir bir Iraklı kadın, çocuklarıyla birlikte Halife Ömer Bin Abdülaziz’in evine misafir olarak gider. Amacı halini arzedip Halife’den yardım almaktır. Evin içine dikkatlice bakıp göze çarpıcı hiçbir eşya göremeyince, Fatıma Sultan’a;
“Bu harap evde mi oturuyorsunuz?” diye sorar. Halife’nin eşi şu yanıtı verir; “Evet, bu harap evde oturuyoruz. Bizim harap evde oturuşumuz, sizin mamurelerde yaşamanız içindir...”

Sorumluluk
Mükellefiyet sahasında hükmi boşluk yok! Birşeyi yapmamak bir başka şeyi yapmış olmaktır! Buradaki mükemmel tamamiyet usulünü, bir mesuliyet düsturu halinde umumileştirebilirsiniz. Doğruyu yapmamak yanlıştır, yanlışı yapmamak doğrudur... Tarafsızlığı mesuliyetten kaçışın vasıtası olarak kullanmak, mesuliyet hükmünün en ağırına müstahak olmaktır. {Ahmed Selim}

-MÜMİN ALKAN'S WEB SİTELERİ-
MENZİL KÖYÜ SİTEMİZ : www.muminalkan.tr.cx
GALATASARAY SİTEMİZ : www.muminalkan.tr.gs
     UŞHUM KÖYÜ SİTEMİZ : www.ushum.tr.cx 

MENZiL KÖYÜ
menzil.jpg

-HAFTANIN SÖZÜ-

'Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan ve kötülük gördüğünde de eksilmeyendir.'

-Yahya bin Muaf (r.a)-

  
__________________

   -MENZİL RESİMLERİ-
 
 
 
 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 

      -MENZİL RESİMLERİ-
 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 
 

 -MENZİL RESİMLERİ-
 
 
 
 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 

bhhah0ansu2p0nqsa3xlpg.jpg

Site Tasarımı:MÜMİN ALKAN 

İlahi