Yepyeni Web Sitemiz (www.YOLUMUZMENZIL.tr.gg)

ANASAYFA
MENZiL RESiMLERi
M.RASiT EROL (k.s)
ABDULBAKi EROL (k.s)
ESMA-ÜL HÜSNA
HZ.MUHAMMED'iN HAYATI
HZ.MUHAMMED'iN iSiMLERi
MEKKE VE MEDiNE'DEN RESiMLER
HZ.ALi (r.a) SÖZLER
KURAN-I KERiM'DEN
RABITA
HiMMET
TEVESSÜL VE VESiLE
TASAVVUF VE TÖVBE
EHL-i BEYT KiMDiR?
MANALI YAZILAR
iBRET-i ALEM
KISSADAN SÖZLER
SEMERKAND DERGiSi
MOSTAR DERGiSi
POZiTiF PAZARLAMA
RADYO 15
ZiYARETCi DEFTERi

  • KUR`ÂN-I KERîM'DEN BAZI ÂHİRET MANZARALARI
  • (- Derler Dururlar -)
  • "Önce İslâm" demiş Yüce Peygamber. (Bak:Buhârî Hadis, Cihad 13.)
  • Her ne getirdiyse alır Mü`minler. (Bak:Nûr Sûresi(4), Ayet 51,52.)
  • Bütün emirlere itaat edip, (Bak:Nûr Sûresi(4), Ayet 51.)
  • "Duyduk ve inandık !" derler dururlar. (Bak:Nûr Sûresi(4), Ayet 51.)
  • Nihâyet din günü hesap görülür. (Sâffât 20,40...49.)
  • Mü`minin kitabı sağdan verilir. (İnşikak 7.)
  • Ailelerine sevinçle koşup: (İnşikak 9.)
  • "Bakın kitabıma !" derler dururlar. (Hâkka 19.)
  • Allah`ın izniyle cennete girer, (Mâide 85.)
  • Rasûlün yolundan giden Mü`minler. (Mâide 83,84.)
  • Rabbin nîmetini hatırlayarak: (A`raf 43.)
  • "Hamdolsun Allah`a !" derler dururlar. (A`raf 43.)
  • Söz verdi Rabbimiz, Mü`min kuluna, (Tevbe 72.)
  • Ebedî kalacak cennet yurdunda. (Tevbe 72.)
  • "Söze sâdık kaldı Yüce Rabbimiz !" (Zümer 74.)
  • "Ne güzel mükâfât !" derler dururlar. (Zümer 74.)
  • Cennette nîmetler içindedirler. (Tûr 23,24.)
  • "Dünyada, azaptan korkardık." derler. (Tûr 26.)
  • "Rabbimiz lutfetti, yardım etti de," (Tûr 27.)
  • "Kurtulduk azaptan !" derler dururlar. (Tûr 27.)
  • Sonsuz nîmet dolu cennetlerdeler, (Yûnus 9.)
  • Alttan ırmak akan saraylardalar... (Yûnus 9.)
  • Bu büyük nîmete şükür ederek: (Yûnus 10.)
  • "Ne yüce Rabbimiz !" derler dururlar. (Yûnus 10.)
  • Na`îm cennetinde, o hâlis kullar, (Sâffât 43.)
  • Karşılıklı tahtlar üzerindeler... (Sâffât 44.)
  • İkrâm olunurken birçok nîmetle: (Sâffât 41,42,45.)
  • "En büyük kazanç bu !" derler dururlar. (Sâffât 60.)
  • Çevrelerinde hep, genç hizmetçiler... (Vâkıa 17.)
  • Canları ne çekse yiyebilirler... (Vâkıa 20,21.)
  • Cennet dostlarına rastladıkça hep: (Yunus 10.)
  • "Selâm olsun size !" derler dururlar. (Yunus 10.)
  • Ellere bakmayan, tertemiz eşler... (Rahman 56.)
  • Hurma, nar ve nice türlü meyveler... (Rahman 68.)
  • Atlas minderlere yaslanırlar da: (Rahman 54.)
  • "Artık yorgunluk yok !" derler dururlar. (Fâtır 35.)
  • İpek elbiseler giyinmişlerdir, (Fâtır 33.)
  • Altın ve inciyle süslenmişlerdir, (Fâtır 33.)
  • "İşte asıl yurt bu !" diye sevinip, (Fâtır 35.)
  • "Artık üzülmek yok !" derler dururlar. (Fâtır 34.)
  • Bir de kâfirler var; inanmayanlar, (Sebe` 31.)
  • Doğruyu bilse de; yalanlayanlar. (Âl-i İmran 70.)
  • Çürümüş kemiği misal vererek: (Yâ-sîn 78.)
  • "Bunu kim diriltir ?" derler dururlar. (Yâ-sîn 78.)
  • Nihâyet din günü hesap görülür. (Sâffât 20...39.)
  • Kâfirin kitabı soldan verilir. (Hâkka 25.)
  • Bakar, ne yapmışsa hepsi yazılmış. (Kehf 49.)
  • "Keşke yok olsaydım !" derler dururlar. (İnşikak 11.)
  • Bir sıkıntı basar zavallıları. (Şûrâ 44.)
  • Hem ön, hem arkadan yollar kapalı. (Şûrâ 44.)
  • Yaptığı şeyleri hatırlayarak: (Nebe` 40.)
  • "Ah toprak olsaydım !" derler dururlar. (Nebe` 40.)
  • Azâbı görünce artık anlarlar. (Şûrâ 44.)
  • Dünyaya dönmeye bir yol ararlar. (Şûrâ 44.)
  • Dönüp de orada îmân etmeye. (Şuarâ 102.)
  • "Mühlet verilir mi ?" derler dururlar. (Şuarâ 203.)
  • Ne mal fayda verir, ne de evlatlar. (Şuarâ 88.)
  • Cehennem bekliyor, bir de bakarlar. (Şuarâ 91.)
  • "Hep yanıldık !" deyip, dönmek isteyip, ( Şuarâ 97.)
  • "Mü`minlerden olsak !" derler dururlar. (Şuarâ 102.)
  • Derler ki: "Rabbimiz ! Gördük ve duyduk !" (Secde 12.)
  • "Artık hiç şüphesiz, biz de inandık !" (Secde 12.)
  • "Bizleri dünyaya, bir göndersen de," (Secde 12.)
  • "İyi amel yapsak !" derler dururlar. (Secde 12.)
  • O gün günahkârlar dost bulamazlar. (Şuarâ 100,101.)
  • Âzâları bile şâhit olurlar. (Fussılet 20.)
  • Tüm yaptıklarını, bir bir sayınca. (Fussılet 20.)
  • "Neden konuştunuz ?!" derler dururlar. (Fussılet 21.)
  • Cehenneme girme günü gelmiştir. (Ahkaf 34.)
  • Artık inkârcılar ümit kesmiştir. (Ahkaf 34.)
  • "Bu, hâk değil miymiş ?" diye sorulur, (Ahkaf 34.)
  • "Vallâhi de hâkmış !" derler dururlar. (Ahkaf 34.)
  • Çok acı bir azap içindedirler. (Mü`min 46,48)
  • Biraz hafiflesin, dursun isterler. (Mü`min 49.)
  • Zebâniden bile medet umarak: (Mü`min 49.)
  • "Yardım edin bize !" derler dururlar. (Mü`min 49.)
  • "Gelmedi mi size, bir Rasul ?" denir. (Mülk 8.)
  • Derler ki: "Geldi de, biz yalanladık !" (Mülk 9.)
  • "Şâyet dinleseydik ve düşünseydik," (Mülk 10.)
  • "Burada olmazdık !..." derler dururlar. (Mülk 10.)

-MÜMİN ALKAN'S WEB SİTELERİ-
MENZİL KÖYÜ SİTEMİZ : www.muminalkan.tr.cx
GALATASARAY SİTEMİZ : www.muminalkan.tr.gs
     UŞHUM KÖYÜ SİTEMİZ : www.ushum.tr.cx

MENZiL KÖYÜ
menzil.jpg

-HAFTANIN SÖZÜ-

'Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan ve kötülük gördüğünde de eksilmeyendir.'

-Yahya bin Muaf (r.a)-

  
__________________

   -MENZİL RESİMLERİ-
 
 
 
 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 

      -MENZİL RESİMLERİ-
 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 
 

 -MENZİL RESİMLERİ-
 
 
 
 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 
Tam boy resmi görebilmek için tıklayın
 ============== 

 

bhhah0ansu2p0nqsa3xlpg.jpg

Site Tasarımı:MÜMİN ALKAN 

İlahi